હું શોધું છું

હોમ  |

પોલીસ કોન્સ્ટેબલની ભરતી માટે લાયકાત તથા વિગતો
Rating :  Star Star Star Star Star   

  • લાયકાત -ઓછામાં ઓછા ધોરણ-૧૨ કે તેથી વધુ પાસ હોવા જોઈએ.
  • વયમર્યાદા -૧૮ વર્ષથી વધુ રર વર્ષથી ઓછી (સરકારશ્રીના ઠરાવ પી.સી.આર./૧૧૮પ/ર૭૭૪-ગ-ટ-તા.૮/૩/૯૬ ના અન્વયે ઉપલી વયમર્યાદામાં - ૩ વર્ષની છૂટછાટ) હોવી જોઈએ.
  • શારીરિક લાયકાત - ઊંચાઈ-૧૬ર સે.મી. (અનુ.જનજાતિ ૧પ૭ સે.મી. છાતી-૭૭ સે.મી. ફુલાવ્યા વગર. ૮ર સે.મી. ફુલાવેલી (પ સે.મી. છાતી ફુલાવવી ફરજિયાત છે.)
  • દોડ-૧૬૦૦ મીટર ૬ મિનિટમાં
  • ઊંચો કૂદકો-૪.પ ફુટ લાંબો કૂદકો ઓબ્સટેકલ્સ
  • વિશેષ લાયકાત -ટાઈપિંગ, કોમ્પ્યુટર, આઈ.ટી.આઈ., ડિપ્લોમાં, ડ્રાઈવિંગ, ઈલેક્ટ્રિક, સ્પોટર્સ, સુથારીકામ, રંગકામ, કડિયાકામ, લુહારકામ, સંગીત, વાજિંત્ર વગેરે.

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
ભારતીય નાગરીકત્વ
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
સીનીયર સીટીઝન માર્ગદર્શન
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
પોલીસ સેવાઓ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 05-06-2018