હું શોધું છું

હોમ  |

વિજાણુંરૂપે ઉપલબ્ધ માહિતી
Rating :  Star Star Star Star Star   

વીજાણુરૂપે ઉપલભ્ય માહિતી

વીજાણુરૂપે ઉપલભ્ય વિવિઘ યોજનાઓની માહિતની વિગતો

 1. CCIS PROJECT હેઠળ ફાળવવામાં આવેલCOMPUTER SOFTWARE " CCIS MLe" ની મદદથીFIR ની ડેટા એન્ટ્રી કરવામાં આવે છે તથા સમયાંતરે આડેટાનSCRB ખાતે મોકલી આપવામાં આવે છે ત.ની મદદથી આ સાથે જોડેલ એટેચમેન્ટમુજબના રીપોર્ટ મેળવી શકાય છે.
 2. રોજે-રોજનું આરોપી રજીસ્ટર ગુજરાતીમાં કોમ્પ્યુટરમાં ટાઈપ કરી ઈ-મેઈલ મારફતેDGP OFFICE, GANDHINAGAR માં મોકલી આપવામાં આવે છે.
 3. DAILY CRIME REPORTING રોજે-રોજhttp://www.mha.nic.in ઉપર ડેટા એન્ટ્રી કરી મોકલી આપવામાં આવે છે
 4. લોકલ તથા ગર્વમેન્ટની અરજીઓનુ લિસ્ટ કોમ્પ્યુટર ઉપર તૈયાર કરવામાં આવે છે
 5. આ કચેરીના તમામ અધિ/કર્મચારીઓનું પગારપત્રક કોમ્પ્યુટર ઉપર તૈયાર કરવામાં આવે છે.
 6. ગુનેગારો ના રેખાચિત્ર કોમ્પ્યુટર ઉપર તૈયાર કરવામાં આવે છે.
 7. ખોવાયેલ/ મળી આવેલ વાહનો નીSCRB તરફથી આપવામાં આવેલ ડેટાબેઝ ઉપરથીTRACING કરી શકાય છે.
 8. ONLINE PASSPORT APPLICATION ની એન્ટ્રીhttp://10.24.33.150/polit ઉપર પાસપોર્ટ શાખા મારફતે કરવામા આવે છે.
 9. અત્રેની કચેરીના પોલીસ ભવન બિલ્ડીંગમાં જુદી-જુદીશાખાઓમાં પ્રસ્થાપિત કરેલા કોમ્પ્યુટરો એક બીજા સાથે લોકલ એરીયા નેટવર્કથીજોડેલ છે તથાGSWAN મારફતે ફાળવવામાં આવેલFIBER OPTIC CABLE પણ આનેટવર્કમાં કનેકટ કરેલ છે.
 10. અત્રેની કચેરીના જુદી-જુદી શાખાઓ માટે જુદા-જુદા પત્રકો કોમ્પ્યુટર ઉપર તૈયાર કરવામાં આવે છે.
 11. SCRB તરફથી ફાળવેલMOB SUGGESION SOFTWARE ઉપર થી જરુરી માહિતી મેળવી શકાય છે.

અત્રેની કચેરીમા. ઉપલબ્ધ ઈન્ટરનેટ/ ઈ-મેઈલની માહીતી

 

 

અત્રેની કચેરીમા. ઉપલબ્ધ ઈન્ટરનેટ/ ઈ-મેઈલની માહીતી

 

No

Office

email Address

1

C.P.

cp-vad@gujarat.gov.in

2

JC.P.

jcp-vad@gujarat.gov.in

3

DCP (Admn)

dcp-admin-vad@gujarat.gov.in

4

DCP Crime

dcp-crime-vad@gujarat.gov.in

5

DCP Zone 1

dcp-zone1-vad@gujarat.gov.in

6

DCP Zone 2

dcp-zone2-vad@gujarat.gov.in

7

DCP Zone 3

dcp-zone3-vad@gujarat.gov.in

8

DCP Zone 4

dcp-zone4-vad@gujarat.gov.in

9

ACP A Division

acp-da-vad@gujarat.gov.in

10

ACP B Division

acp-db-vad@gujarat.gov.in

11

ACP C Division

acp-dc-vad@gujarat.gov.in

12

ACP D Division

acp-dd-vad@gujarat.gov.in

13

ACP E Division

acp-de-vad@gujarat.gov.in

14

ACP F Division

acp-df-vad@gujarat.gov.in

15

ACP G Division

acp-dg-vad@gujarat.gov.in

16

ACP H Division

acp-dh-vad@gujarat.gov.in

17

ACP-Crime

acp-crime-vad@gujarat.gov.in

18

ACP Control Room

acp-cr-vad@gujarat.gov.in

19

ACP Special Branch

cp-spl-vad@gujarat.gov.in

20

ACP Traffic

cp-traffic-vad@gujarat.gov.in

21

ACP SC/ST BRANCH

acp-scst-vad@gujarat.gov.in

22

SayajigunjP_Stn

polstn-sayaji-vad@gujarat.gov.in

23

PI Fatehgunj

polstn-fatehgunj-vad@gujarat.gov.in

24

PI Chhani

polstn-chhani-vad@gujarat.gov.in

25

PI Gorwa

polstn-gorwa-vad@gujarat.gov.in

26

Laxmipura

polstn-laxmipura-vad@gujarat.gov.in

27

PI Jawaharanagar

polstn-jawahar-vad@gujarat.gov.in

28

PI Raopura

polstn-raopura-vad@gujarat.gov.in

29

PI Navapura

polstn-navapura-vad@gujarat.gov.in

30

PI Gotri

polstn-gotri-vad@gujarat.gov.in

31

PI J. P. Road

polstn-jproad-vad@gujarat.gov.in

32

PI Panigate

polstn-panigate-vad@gujarat.gov.in

33

PI Wadi

polstn-wadi-vad@gujarat.gov.in

34

PI Makarpura

polstn-makarpura-vad@gujarat.gov.in

35

PI Manjalpur

polstn-manjalpur-vad@gujarat.gov.in

36

PI Bapod

polstn-bapod-vad@gujarat.gov.in

37

PI City

polstn-city-vad@gujarat.gov.in

38

PI Karelibaug

polstn-kareli-vad@gujarat.gov.in

39

Harni

polstn-harni-vad@gujarat.gov.in

40

Sama

polstn-sama-vad@gujarat.gov.in

41

PI DCB

polstn-dcb-vad@gujarat.gov.in

42

PI PCB

cp-pcb-vad@gujarat.gov.in

43

PI SOG

cp-sog-vad@gujarat.gov.in

44

RPI-HQ

cp-phq-vad@gujarat.gov.in

45

Computer Centre

cor-city-vad@gujarjat.gov.in

46

Cyber Crime Cell

cp-cyber-vad@gujarat.gov.in

47

T.P. Centre / GSWAN

tp-vad@gujarat.gov.in

48

Sheet Branch

sheetbr-vad@gujarat.gov.in

49

Administration Branch

cp-admin-vad@gujarat.gov.in

50

H-1 Branch (D.P.)

cp-h1br-vad@gujarat.gov.in

51

H-2 BRANCH

cp-h2br- vad@gujarat.gov.in

52

FOREIGNER Branch

cp-foreignerbr-vad@gujarat.gov.in

53

MOB BRANCH

cp-mob-vad@gujarat.gov.in

54

PI License Branch

licencebr-vad@gujarat.gov.in

55

MT Section

cp-mt-vad@gujarat.gov.in

56

PA to C.P.

pa2cp-vad@gujarat.gov.in

57

PA to J.C.P.

pa2jcp-vad@gujarat.gov.in

58

PA to DCP Admn.

pa2dcp-admin-vad@gujarat.gov.in

59

PA to DCP Zone 1

pa2dcp-zone1-vad@gujarat.gov.in

60

PA to DCP Zone 2

pa2dcp-zone2-vad@gujarat.gov.in

61

PA to DCP CRIME Branch

pa2dcp-crimebr-vad@gujarat.gov.in

62

C.P. Reader

rdr-cp-vad@gujarat.gov.in

63

JCP.Reader Branch

jcp-rdr-vad@gujarat.gov.in

64

Zone 1 Reader Branch

zone1-rdr-vad@gujarat.gov.in

65

Zone 2 Reader Branch

zone2-rdr-vad@gujarat.gov.in

66

Crime Reader Branch

crime-rdr-vad@gujarat.gov.in

67

Dy.A.O

cp-dyao-vad@gujarat.gov.in

 

 

ઈ - નાગરિક
ઇ-મેલ આઇડી
પાસવર્ડ
Image Captcha
પાસવર્ડ ભુલીગયા ?

બનો ઈ - નાગરિક
ન્યુ યુઝર સાઈન અપ
ઈ - નાગરિક બનવાના ફાયદા

 
 આપની સેવામાં
ભાડુઆત/ઘરઘાટી નોંધણી ફોર્મ New!
પોલીસ સ્ટેશન શોધો
ભારતીય નાગરીકત્વ
જન સેવા કેન્‍દ્ર 
સીનીયર સીટીઝન માર્ગદર્શન
ભારતીય પાસપોર્ટ
પાસપોર્ટ રીસિવિંગ સેંટર
નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ
પોલીસ ક્લીયરન્સ સર્ટિફિકેટ
પોલીસ સેવાઓ
ફોર્મ્સ
આપત્તિ
તસવીરો
--- તત્કાલ સેવાઓ ---
હોસ્પિટલો / ડોક્ટરોની યાદી

 

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

 સ્થળ મુજબ શોધો

 વિગતવાર જુઓ
 
 

   ડિસ્ક્લેમર      |     પ્રતિભાવ

Last updated on 04-06-2018